İstanbul Üniversitesi Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi Yönergesi

İstanbul Üniversitesi Sağlık Spor ve Kültür Daire Başkanlığı Öğrenci Kulüpleri Yönergesi

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kreş ve Gündüz Bakımevi yönergesi

İstanbul Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Mediko Sosyal Merkezi Başhekimliği’nin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönerge

İstanbul Üniversitesi 19.12.2012 tarihinde yayınlanan ÖĞRENCİ YURTLAR YÖNERGESİ

 İstanbul Üniversitesi Kısmi Zamanlı Çalıştırma Yönergesi

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Hastalık Raporları Yönergesi

Hata, Usulsüzlük Ve Yolsuzlukların Bildirilmesi Yönergesi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ

13/04/2012
10002 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00