Bilgi çağı olarak adlandırdığımız bir uygarlık düzenindeyiz artık. Bugünün ve yarının dünyasını gençler şekillendirecekler. Bilgiyi kullanabilen, onu geliştirebilen ve düşünerek yeni bilgiler ve yeni fikirler üretebilen yeni nesil gençler, geleceğin kurallarını koyacaklar. Bunu gerçekleştirebilmelerinin yolu üniversitede aldıkları bilimsel eğitimin yanı sıra ders dışı etkinliklerle edinecekleri sanat ve kültür gelişimi olacaktır. Anlamanın, öğrenmenin, özgürce düşünüp tartışmanın, yeni ufuklara yelken açmanın, yenidünyalar keşfetmenin, kendinin ne olduğunun farkına varmanın, kendine güvenmenin, kendini sevmenin, kendinde yeni değerler oluşturmanın kısacası kendini yeniden inşa etmenin tek yolu da bu bilimsel, sanatsal ve kültürel gelişmedir.

İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezi (ÖKM) bu konuda özenli ve duyarlı bir yaklaşım içinde olduğunu gösteren bir kurumdur. 1990 yılında kurulan ÖKM, her geçen gün biraz daha güçlenerek sanatsal ve kültürel çalışmalarını sürdürmektedir. ÖKM, İstanbul Üniversitesi’nin ne kadar ayrıcalıklı bir üniversite olduğunun en önemli göstergelerinden biridir. Çünkü ÖKM benzeri bir yapılanma diğer üniversitelerimizde mevcut değildir. Bu nedenle de ülkemizdeki diğer üniversitelere model olabilecek bu yapının yani ÖKM’nin korunması ve desteklenmesi çok önemlidir.

ÖKM, İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin sanat ve kültür ile uğraşabilecekleri alanlar, mekânlar, oluşturmak düşüncesiyle kuruldu. Bugün ÖKM, aracılığıyla öğrenciler, ilgi ve beceri alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirme, yeni ilgi alanları bulma, sanatsal yeteneklerini geliştirme, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izleme ve bu faaliyetlere aktif bir şekilde katılma olanağı buluyorlar.

ÖKM, resim, fotoğraf, ebru ve benzeri gibi sergileri açmaya; konser ve konferans vermeye; tiyatro ve sinema alanlarında çalışma olanaklarını yaratmaya elverişli 2100 m2’lik bir alana sahip bulunmaktadır.

13/03/2012
54973 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00