Öğrenci Kulüplerimiz, Gençlerimizi Yarınlara Hazırlıyor.

Üniversite öğrencilerinin eğitimlerini destekleyerek sosyalleşmelerini sağlayan öğrenci kulüpleri, öğrencilerin ekip çalışması yatkınlıklarını geliştiren oluşumlar olarak önemli faaliyetler gerçekleştiriyor. İstanbul Üniversitesi’nde Öğrenci Kültür Merkezi (ÖKM) bünyesinde çalışmalarını sürdüren öğrenci kulüpleri, planlı ve organize yürüttükleri etkinliklerle geniş kitlelere ulaşan çalışmalara imza atıyor. İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdülkadir Emeksiz, İstanbul Üniversitesi öğrenci kulüpleri ve bu kulüplerin gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.
Öğrenci kulüpleri; ortak ilgiye sahip öğrencileri bir araya getirip sosyalleştirerek ve ekip halinde öğrenme becerisini geliştirerek öğrencilere birçok alanda kazanım sağlıyor. Öğrenci Kulüpleri Yönergesi’ne göre yürütülen etkinliklerle yarınlara hazırlanan öğrenciler, üniversite bünyesindeki kurumsal yapılar ve sivil toplum örgütleriyle ortaklaşa çalışmalar gerçekleştirerek yeteneklerini geliştiriyor. İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdülkadir Emeksiz, gerek ÖKM bünyesinde bulunup bütün fakülte öğrencilerinin üye yapılanmasına katıldığı kulüplerin, gerekse fakülte öğrencilerinin üye olabildiği kulüplerin, her üye için yeni sosyal alanlar sunduğunu belirtti. “Kulüp başkanlığında, yönetim kurulu üyeliğinde ve kulüp içi yapılanmalarda yer alan diğer birimlerde etkin olmak, yönetim kabiliyetini arttırdığı gibi başarılı ve faydalı olmanın da yolunu açar” şeklinde konuşan Prof. Dr. Emeksiz, bir kulüp bünyesinde yer almanın; öğrencilerle, öğretim üyeleriyle, sanatçılarla, gerçekleştirilen projelerdeki paydaşlarla ve geniş halk kitlesiyle yakın temas kurulmasında önemli bir etken olduğunu vurguladı. 
Öğrenciler, Kulüpler Sayesinde Yaratıcılıklarını Keşfediyor


Kulüp etkinliğinde bulunan öğrencilerin dayanışmayı, sosyal faydayı ve değerleri yaşayarak öğrendiğinin altını çizen Prof. Dr. Emeksiz, kulüplere üye olan öğrencilerin elde ettikleri kazanımlar hakkında şu şekilde konuştu: “Kulüplere üye olarak sosyalleşme imkânı bulan öğrencilerimiz; müzakere, liderlik, problem çözme ve benzeri yönlerini geliştirmelerinin yanı sıra; kaynak ve süreç planlama becerisi ile takım ruhu ve ekip halinde öğrenme becerisi kazanıyor. Uluslararası etkinlikler sayesinde değişik toplum ve kültürlerden insanlar ile tanışıyor. Ayrıca yaratıcılıklarını keşfederek, kültür-sanat ve spor konusunda kendilerine uygun olan hobi ve faaliyetleri seçiyor.”


İstanbul Üniversitesi’nin öğrenci kulüpleri çok geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Sanat, spor ve bilim alanlarında yer alan kulüplerin yanı sıra gönüllülük esasına dayanan sosyal sorumluluk projeleri üreten, akademik araştırma odaklı olan, sosyal aktivite odaklı ve sadece hobi-eğlence-oyun alanlarına hitap eden kulüplerin bulunduğu İstanbul Üniversitesi’nde; fakülte, enstitü ve araştırma merkezlerine bağlı olarak yürütülen eğitim ve araştırma alanlarıyla ilgili öğrenci kulüpleri de mevcut.


 “Hem Kulüp Hem Üye Sayımızla Türkiye Birincisiyiz”


İstanbul Üniversitesi bünyesinde toplam 223 kulübün 7 bin 135 üyesiyle faaliyet gösterdiğini kaydeden Prof. Dr. Emeksiz, “Kulüplerimizi genel olarak kategorize ettiğimizde iki örnek alanı değerlendirip 28 adet sosyal sorumluluk ve 35 adet kültür-sanat alanında etkin olan kulübümüzün varlığını ifade etmek bile nitelik ve nicelik bakımından üniversitemizin gücünü göstermektedir” dedi.  Türkiye’deki üniversiteler içinde hem kulüp hem de üye öğrenci sayısı bakımından İstanbul Üniversitesi’nin birinci sırada yer aldığını vurgulayan Prof. Dr. Emeksiz, bu kulüplerin her yıl resmiyete yansıyan 1300’den fazla faaliyete imza attığını aktararak, 5 bilimsel araştırma-akademi, 14 edebiyat-dil bilim, 17 beşeri disiplinler, 9 fen bilimleri-teknoloji, 10 sağlık bilimleri ve 10 gezi-eğlence alanında kulüp bulunduğunu ve ayrıca 17 mesleki branşa hitap eden kulübün faaliyet gösterdiğini sözlerine ekledi. Öğrenci Kulüplerinin Yapılanması


İfadelerine öğrenci kulüplerinin yapılanması hakkında bilgi vererek devam eden Prof. Dr. Emeksiz, kurulum için; öncelikle, bir tüzük oluşturulması ve bu tüzüğün içinde misyon-vizyon belirtilmesi, çalışma alanlarının oluşturulması, içinde kurucu başkanın da olduğu en az 20 tane kurucu üye ve 1 danışman öğretim üyesinin bulunması gerektiğini belirtti. Danışmanın, üniversite nezdinde ve yönetmelik çerçevesinde, öğrenci kulübünden sorumlu öğretim üyesi olduğunu ve kulüp faaliyetlerinde üye öğrencilere danışmanlık yaptığını kaydeden Prof. Dr. Emeksiz, “Kurulumun ardından çalışmalara başlanabilir. Seminerler, konferanslar, paneller, açık oturumlar, turnuvalar, yarışmalar, geziler düzenlenebilir. Yönetmelik kapsamında makul her türlü faaliyet için izin alınabilir. Etkinlikler için üniversite içinden veya üniversite dışından çeşitli konuklar çağrılabilir. Etkinlikler toplu mesaj sistemi yahut afişler aracılığıyla duyurulabilir” ifadelerini kullandı. 


“Öğrencilerimiz, Kariyer Basamaklarını Sağlamlaştırıyor”


İstanbul Üniversitesi’nde 2018-2019 Akademik Yılında 102 bin 993 öğrencinin katılımı ile 1307 faaliyet gerçekleştirildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Emeksiz, ÖKM bünyesinde faaliyet gösteren kulüplerin üniversite açılış programlarında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi bayram, kutlama ve anma programlarında da yer aldığını aktararak şöyle konuştu: “Halk Dansları Kulübü, başka üniversitelerin ilgili kulüp ve topluluklarını İstanbul Üniversitesi organizasyonlarına davet edebilirken, Münazara Kulübü Türkiye’nin hemen her yerinde düzenlenen yarışmalarda üniversitemizi üstün dereceler alarak temsil edebilmektedir. Hayvan Hakları Kulübü, spor kulüpleriyle iletişime geçerek ulaşılması zor sahalara erişip sokak canlarının ihtiyaçlarına koşmaktadır. Kadın hakları ile ilgili, hukukî alanlara dair, şiire, fotoğrafa ilişkin, kısacası hayatın içinde olan her konu kulüplerimizin de gündemidir. Medeni cesaretleri yüksek, organizasyon kabiliyetleri kanıtlanmış, ulusal ve uluslararası etkinlik ve yarışmalarda örnek başarılar sağlamış kulüplerimizin üyeleri kariyer basamaklarını sağlamlaştırmaktadırlar.”

Kulüp (Topluluk) sayısı / Üye Sayısı

 223 / 7135

Faaliyet Sayısı / Kulüp faaliyetlerine katılan öğrenci sayısı

 1307 / 102993

Bütçesi olan ve Kamu kurumları ile yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin sayısı

 1

Bütçesiz ve kurumun kendi yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerinin sayısı

 2

Bütçesiz ve Kamu kurumları ile yürütülen sosyal sorumluluk projelerinin sayısı

 3

Kurumun kendi yürüttüğü sosyal sorumluluk faaliyetlerinin sayısı

 33


Kulüplere ÖKM ve SKS Desteği


ÖKM olarak bilgiyi kullanabilen, onu geliştirebilen, düşünerek yeni bilgiler ve yeni fikirler üretebilen yeni neslin yetişmesine vesile olmak istediklerini söyleyen Prof. Dr. Emeksiz, öğrencilerin sanat ve kültür ile uğraşabilecekleri yeni alanlar ve mekânlar oluşturmayı önemsediklerini vurgulayarak, “Kültürel faaliyetler sunabilmesi için toplantı salonlarının, tiyatro, sinema, sergi salonlarının konumlarına ve işlevsel çalışmalarına uygun sistemlerle donatılmasına dikkat ediyoruz. Öğrencilerin çeşitli sanat dallarında, sosyal aktivite ve kültür projelerinde kendilerini geliştirebilecekleri, hür düşünce ve fikirlerini ortaya koyabilecekleri çalışma odalarını öğrencilerimize sunuyoruz” dedi. Ayrıca kulüp faaliyetleri için afiş ve broşür basımlarının ÖKM’de gerçekleştirilebildiğini ve branda afiş, flama, kırlangıç temini ve dergi basımı ile şehir içi ve dışı faaliyetler için araç ve kumanya desteğinin İstanbul Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) bütçesinden sağlanabildiğini ifade eden Prof. Dr. Emeksiz sözlerini şu şekilde tamamladı: “Üniversite sadece mesleki hayata atılmayı sağlayacak bir eğitim kurumu olarak ele alınmamalıdır. Üniversite yılları öğrencinin her yönden kendini geliştirmesi ve tamamlaması için bir zaman dilimi olarak görülmeli ve bu zaman dilimi, derslerdeki başarının yanı sıra sosyalleşme, sıkı arkadaşlık bağları kurma, kültürel gelişim ve sanatsever olmak için bir fırsat olarak değerlendirilmelidir.” 
İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Tarafından Gerçekleştirilen Faaliyetlerden Örnekler
•   Eczacılık Fakültesi IUPSA Kulübü Meme Kanseri Farkındalık Semineri ve ‘Akılcı İlaç Kullanımı konulu saha çalışması yaptı. Biyolojik Bilimler Kulübü “Sinirbilim Okulu 2” etkinliğini gerçekleştirdi. Genetik Kulübü, Uluslararası katılımlı İÜGEN 16. Kış Okulunu düzenledi.
•    Fen Fakültesi Tiyatro Kulübü, Türkel Minibaş Sahnesi’nde toplamda 8 oyun ile beş yüz seyirciyle buluştu, ayrıca İstanbul Amatör Tiyatrolar Günleri’ni düzenledi.
•    İstanbul Tıp Fakültesi Tiyatro Topluluğu, İstanbul İktisat Sahnesi, İTÜ Timis Oyuncuları, İTÜ Sahnesi ve Öğrenci Kültür Merkezi Tiyatro Kulübü'nün ortak düzenlediği İstanbul Tiyatro Şenliği'nin on dördüncüsü gerçekleşti. Tiyatro Kulübü'nün Sezuan'ın İyi İnsanı 9 Mayıs tarihinde, Fay Hattı 17 Mayıs tarihinde İTÜ KSB Oditoryumu'nda sahne aldı.
•    Çocuk Hakları Kulübü, Çocuk İşçiliği Konferansı, Çocuk Hukuku Buluşmaları, Kütüphane Projesi etkinliklerini düzenledi.
•    İktisat Fakültesi Girişimcilik Kulübü, SociAll Up - Sosyal Farkındalık Festivali, Afşin Kütüphane Projesi, Shift Up Girişimcilik Zirvesi’ni düzenledi.
•    Genç Yeryüzü Doktorları; Yeryüzü Kardeşliği, Yeryüzüne Dokun gibi etkinlikler ve ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca desteklenmiş Yeryüzü Bize Emanet programlarını düzenledi.
•  İstanbul Üniversitesi Halk Dansları Kulübü, Halk Dansları Festivalini üniversitemizin imkânlarıyla düzenledi. Festivale Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Diyarbakır Dicle Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi katılım sağladı.
•    İnsan Hakları Kulübü, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Öğrenci Çalıştayı’nı düzenledi.
•    Kök Hücre Kulübü tarafından 4.Kök Hücre ve Uygulamaları Sempozyumu düzenlendi.


Haber: Tuğçe AYÇİN
İÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü