Türk Petrol Vakfı (TPV) Bursu

Türk Petrol Vakfı (TPV) üniversitemizin lisans ve yüksek lisans öğrencilerine, kamu veya özel herhangi bir kurumdan burs almamak kaydıyla maddi destek sağlamak istemektedir. 

Burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler 23 Ekim 2020 tarihine kadar burs başvuru formlarına Türkpetrol Vakfı’nın http://bit.ly/TPV_BursBasvuru_Belgeler linkinden ulaşarak bursbasvurusu@tpv e-posta adresine  gönderebilirler. 


Lisans Bursu Başvuru Şartları:

1- İstanbul’daki Devlet üniversitelerinin örgün öğrenim programlarında eğitim görüyor olmak ve ihtiyaç sahibi olmak. (İkinci Öğretim 3.50 üstü notu olan öğrencilerin başvuruları alınabilecektir.) 

2- 2.sınıf veya daha üst sınıflarda okuyor olmak. 

3- Alt sınıftan dersi bulunmamak. 

4- Not ortalaması 2.80/4.00 ya da 70/100 üzeri olmak. 

5- Herhangi bir sebeple disiplin cezası almamış olmak. 

6- KYK Bursu ve başka yerden burs almıyor olmak (KYK Kredisi almak başvuruya engel değildir). 


Lisans Bursu Gerekli Belgeler : 

1- Öğrenci Belgesi (Mühür ve ıslak imzalı veya e-imzalı olacak) 

2- Not Dökümü ( Transcript ) (Birden fazla sayfa varsa her sayfa mühürlü ve ıslak imzalı veya e-imzalı olacak) 

3- 1 adet resim (vesikalık resim boyutlarında olacak, fotokopi olmayacak) 

4- Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı fotokopisi 

5- Neden bursa ihtiyaç duyduğunu belirtir detaylı dilekçe. (Ad-soyad, tarih ve imzalı olacak)


Yüksek Lisans Bursu Başvuru Şartları: 

1- İstanbul’daki Devlet üniversitelerinde öğrenim görüyor olmak. 

2- Ders dönemini bitirip tez dönemine geçmiş olmak. 

3- Not ortalaması 3.00/4.00 ya da 75/100 üzeri olmak. 

4- Herhangi bir sebeple disiplin cezası almamış olmak. 

5- KYK Bursu veya başka yerden burs almıyor olmak. (KYK kredisi almak başvuruya engel değildir) 


Yüksek Lisans Bursu Gerekli Belgeler : 

1- Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi 

2- Yüksek Lisans Dersleri Not Dökümü ( Transcript ) 

3- Yüksek Lisans derslerini tamamlayıp teze geçtiğine dair enstitü yazısı 

4- 2 Hocadan Referans Mektubu ( Bir tanesi tez hocasından; tez konusu, sağlayacağı akademik katkı ve hazırlık aşamalarını içerir detay olacak) 

5- Burs Başvuru Dilekçesi 

6- 1 adet resim (vesikalık resim boyutlarında olacak, fotokopi olmayacak) 

7- Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı fotokopisi. 


Not: Pandemi nedeniyle vakıf personeli ve bursiyer tarafından gerekli şartlar yerine getirilerek yüz-yüze mülakat yapılacaktır. Lütfen mülakata gelebilecek bursiyer adayları başvuru yapsınlar.


Galeri