TEV Lisans Bursu

TÜRK EĞİTİM VAKFI

YÜKSEKÖĞRENİM BURSU

Türk Eğitim Vakfı, Atatürk İlkelerine bağlı, milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan, üniversite öğrencilerine TEV Eğitim Bursu vermektedir.

Burs başvuruları 05-30 Eylül 2017 tarihleri arasında Türk Eğitim Vakfı internet adresi üzerinden alınacak olup, Vakıf tarafından yapılacak olan ön elemeyi geçerek mülakata katılmaya hak kazanan öğrencilere sms ile bildirim yapılacaktır.

Mülakata katılmaya hak kazanan öğrencilerimiz aşağıdaki “Gerekli Belgeler” başlığı altında sıralanan belgeleri ve başvuru formunu 09-13 Ekim 2017 tarihleri arasında aşağıda öğrenim gördükleri fakülteye göre belirlenmiş olan ilgili Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi Ofisi’ne teslim edeceklerdir. Vakıf tarafından mülakata katılmaya hak kazandığına veya evrak teslim etmesine yönelik bildirim almayan öğrencilerimizin evrak tesliminde bulunmasına gerek yoktur.

İnternet adresi üzerinden başvurularını tamamlayan öğrencilerimizin, sistemin daha sonra imkân tanımaması ihtimaline karşı başvurularını takiben ertelemeksizin başvuru formunun çıktısını almaları önerilir.

  

BAŞVURU KOŞULLARI

·         T.C. vatandaşı olmak,

·         Karakteri ve milli duyguları bakımından sağlam ve güvenilir olmak,

·         Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, 

·         Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak,

·         Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak,

·         Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Genel not ortalaması uygun olduğu takdirde en fazla 3 başarısız dersi olan öğrencilerin başvurusu kabul edilmektedir.)

ADAY OLAMAYACAKLAR

·         Vakıf üniversitesi öğrencileri,

·         Açık öğretim öğrencileri,

·         Uzaktan öğretim öğrencileri,

·         Ücretli değişim programında bulunanlar,

·         25 yaşından büyükler,

·         Aynı aileden TEV bursu devam eden başka kardeşi olan öğrenciler başvuru yapamaz.

 EVRAKLARIN TESLİM YERLERİ:

Merkez Ofis-Beyazıt Yerleşkesi (Süleymaniye): Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Edebiyat Fakültesi Rehberlik Ofisi (Laleli): Edebiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi

Avcılar Yerleşkesi Rehberlik Ofisi: Mühendislik Fakültesi, İşletme Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Veteriner Fakültesi

İstanbul Tıp Fakültesi Rehberlik Ofisi (Çapa): İstanbul Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi

EKLENECEK BELGELER

  • TEV internet sayfasından doldurularak, çıktısı alınıp imzalanacak "TEV Burs Başvuru Formu"na aşağıda belirtilen belgeler sırasıyla eklenecektir: 

·         LYS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneği (e-devlet veya ÖSYM)

·         Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi,

·         Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet),

·         Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.) 

·         Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

·         1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğraf arkasına ad soyad yazılmalıdır.)

·         "Adli Sicil Kaydı" dökümü (e-devletten alınabilir.)

·         Ara sınıfta öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript),

·         Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler:

o       Çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir.)

o       Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi,

o       Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.)

o       Çalışmayan, geliri olmayan anne, baba adına Sosyal Güvenlik Kurumundan geliri/kayıtları olmadığına dair belge (e-devletten alınabilir.) (4A, 4B, 4C) 

o       Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet) 

o       Anne ve baba adına araç varsa, araç tescil belgesi (e-devletten alınabilir.)

          (Anne ve baba adına tapu veya araç olmaması durumunda kişinin ismi görülecek şekilde e-devletten veya ilgili kurumdan kayıt olmadığına dair belge alınmalıdır.)