SABANCI Vakfı Vista Bursu

SABANCI VAKFI - VİSTA BURSU

        BAŞVURU ŞARTLARI

Sabancı Vakfı tarafından üniversitemizin Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’na bağlı 2 yıllık Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde okuyan öğrencilere VİSTA Turizm ve Seyahat A.Ş.'nin şartlı bağışı ile "Sabancı Vakfı-Vista Bursu” verilmektedir. Sınavsız yerleştirilen öğrencilere verilen Sabancı Vakfı – Vista Bursu için lise diploma notunun en az 65 olması gerekmektedir.

Burs, T.C. uyruklu öğrenciler için geçerlidir. Vakıf tarafından Ekim-Haziran ayları arasında olmak üzere 9 ay süreyle burs ödemesi yapılacak olup burslar, burs almaya başlanan tarihten başlayarak 2 yıl devam eder ve hazırlık sınıfını kapsamaz. Sabancı Vakfı Bursları karşılıksız olup, geri ödeme veya hizmet yükümlülüğü içermemektedir. Ancak Sabancı Vakfı’ndan burs alabilmek için Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) dâhil başka herhangi bir kurum, kuruluş ya da özel şahıstan burs alınmaması gerekmektedir. Sabancı Vakfı Bursunu almaya hak kazanacak öğrenciler KYK’dan burs çıkması halinde, KYK bursunu krediye çevirmek, iptal etmek ya da Sabancı Vista Bursundan vazgeçmek durumundadırlar.  Öğrenciler arasında adil bir seçim yapılabilmesi için aşağıda yer alan belgeler ASIL ve EKSİKSİZ bir şekilde hazırlanmalıdır.


​Başvuru Formu için tıklayınız.
​Dilekçe için tıklayınız.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR VE AÇIKLAMALARI

  1. İstanbul Üniversitesi Burs Başvuru Formu:  Öğrencilerimiz linkte yer alan burs başvuru formunu indirip dolduracaklardır.
  2. Vesikalık fotoğraf (1 Adet)
  3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  4. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Öğrencinin ve bütün aile fertlerinin bilgilerinin yer aldığı nüfus kayıt örneği herhangi bir nüfus müdürlüğünden öğrenci tarafından alınabilir.
  5. Adli sicil kaydı: Adli sicil kaydı e-devlet şifresiyle internet üzerinden alınabileceği gibi herhangi bir adliyeden öğrenci tarafından alınabilir.
  6. Aile gelir durumunu gösterir onaylı belgeler: Ailenin maddi durumu değerlendirmelerde büyük önem arz etmektedir. Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler; maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir belge, geliri olmayan anne veya baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne veya baba adına kayıt olmadığına dair (çalışmadığına dair) belgenin alınması komisyon tarafından değerlendirme yapılabilmesi için gerekmektedir. Hem anneye hem de babaya ait evrakın getirilmesi önemlidir. Geçmiş yıllarda annesi ev hanımı olan öğrencilerimizin sadece babalarına ait gelir belgesi getirdikleri gözlenmiştir, ancak ev hanımı olan anneye ait SGK’dan kaydı olmadığına (çalışmadığına) dair belgenin de getirilmesi başvurunun eksiksiz olarak gerçekleştirilmesi için bir koşuldur.  
  7. Lise Diplomasının Fotokopisi ve 2017 Üniversiteye Yerleşme Belgesi: Sabancı Vakfı Bursuna sadece üniversiteye yeni kayıt yaptıran (2017 girişli) öğrenciler başvurabilecektir.

BAŞVURULARIN YAPILACAĞI YER

Öğrencilerimiz Sabancı Vakfı – Vista Bursu başvurularını Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne yapacaklardır.

SON BAŞVURU TARİHİ

Başvurular 02 Ekim 2017 tarihiyle başlayacak olup, Sabancı Vakfı – Vista Bursu için gerekli belgelerin 13 Ekim 2017 Cuma günü saat 16:00’ya kadar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.