Öğrenci Kulüpleri Güncelleme ve Faliyet RaporlarıBiriminiz Öğrenci Kulüplerinin 2017-2018 Öğretim yılında görev yapacak Kulüp
Yönetim Kurulu ve kulüp üyelerine ait güncellenmiş evrakların bir dosya halinde ( Kulüp eski
üyelerinin de yeni tarihli olarak alacakları disiplin suçu yoktur yazısı içeren öğrenci belgeleri
ve tüm üyelerin T.C Kimlik Numaraları, İsim Soyadı, Fakültesi, e-posta adresleri ve cep
telefonu numaralarını içeren Kulüp Listesi ) ve kulübünüzün 2016-2017 yılı faaliyetlerini
içeren Faaliyet Dosyasının CD'siyle birlikte ( faaliyet ismi, tarihi, katılımcı sayısı ve
görselleriyle beraber ) 10 Kasım 2017 tarihine kadar ÖKM Müdürlüğüne teslim edilmesi,
ayrıca kulüp danışman hocanızın bu öğretim döneminde de devam edip etmeyeceğinin
bildirilmesi, değiştiyse yeni danışmanın yazısının ÖKM'ye gönderilmesi gerekmektedir.
 Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.