MEHMET ZORLU Vakfı Bursu

MEHMET ZORLU VAKFI BURSU

Mehmet Zorlu Vakfı Üniversitemizin İktisadi ve İdari Bilimler, Tıp, Mühendislik, Hukuk, Endüstriyel Tasarım, Matematik, Fizik ve Kimya bölümü öğrencilerine karşılıksız burs vermek istemektedir. Başvurmak isteyen öğrencilerimizin en geç 06 Ekim Cuma Günü saat 16.00’a kadar aşağıda verilen Başvuru Formu, Taahhütname ve gerekli belgeleri Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi Merkez Ofis’e teslim etmeleri gerekmektedir. Getirilecek belgelerin tümü ıslak imzalı olmalıdır; fax ve fotokopi kabul edilmeyecektir.

Başvuru Formu için tıklayınız.

Taahhütname için tıklayınız.

 Gerekli Belgeler

  • Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için ÖSYM yerleştirme sonucunun belirtildiği sınav sonuç belgesi,
  • Öğrenci belgeleri,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Transkriptler (ara sınıf için),
  • Ailede çalışan tüm fertlerin maaş bordroları (ya da emekli belgesi, ailede çalışan birey yoksa muhtarlıktan alınacak olan Fakirlik İlmühaberi),
  • Nüfus Müdürlüğünden alınacak olan ailede oturan birey sayısını gösteren Vukuatlı Nüfus kayıt örneği,

Şartlar

  • Kredi ve Yurtlar Kurumu harç ve öğrenim kredileri dışında; başka kurum ya da kuruluşlardan burs alanlar, MZV bursundan yararlanamazlar.
  • İki yıllık meslek yüksekokulları, Açık öğretim Lisesi ve Fakültesi öğrencileri, yüksek lisans/doktora öğrencileri ve yurtdışındaki üniversitelerde okuyan öğrenciler MZV bursundan yararlanamazlar.