KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ (KZÖ) PROGRAMI BAŞVURULARI

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ (KZÖ) PROGRAMI BAŞVURULARI

2019-2020 eğitim-öğretim yılında Üniversitemizin birimlerinde çalışacak kısmi zamanlı öğrenci (KZÖ) başvuruları 16.09.2019 tarihinde başlayacaktır.

Öğrenciler başvurularını  http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden yayın yapan İstanbul Üniversitesi Akademik Kayıt Sistemi (AKSİS) içerisindeki “Başvuru Diğer” Modülü üzerinden mevcut kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak şahsen yapacaklardır. Başvurunun programa eklenen “Başvuru Klavuzu” incelenerek yapılması büyük önem arz etmektedir.

Başvuru ekranın solunda bulunan  “KZÖ Başvuru Formu” tıklanarak eksiksiz doldurulmalı, kaydedilmeli ve sonra ana ekrana dönüp, ilan karesi üzerindeki “Başvur” butonuna tıklanmalıdır. Aşamalardan birinin eksikliği başvuruyu geçersiz kılacak olup, süreç tamamlandıktan sonra telafisi mümkün olamayacaktır. Başvuru sırasında verilen bilgiler devlet kurumları üzerinden teyit edileceği gibi, mülakat sırasında da bilgilere dair belgeler üzerinden kontrol edilecektir. KZÖ Çalışma Programına başvuran öğrencilerin girdikleri bilgilerin, asılsız çıkması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Aşağıda kısmi zamanlı çalışma imkânı sağlayan birimlere ait yapılacak işin adı, niteliği ve öğrencilerde aranan şartları içeren ‘’KZÖ Talep Listesi’’ verilmiştir. Öğrenciler yalnız tek bir birim için başvuru yapabilecek olup, sistem başvurusu sırasında çalışmak istenilen birim doğru bir şekilde tercih edilmelidir.

 Öğrencilerimizin çalışmak istedikleri üst birim haricinde ilanda belirtilmiş bir alt birim var ise bunu da sunulacak ilgili kısma yazmaları gerekmektedir. (Örn: Edebiyat Fakültesi-Tarih Bölümü vb.)

Öğrenciler başvuru aşamasının tamamlanmasını takiben başvuru yaptıkları Birim tarafından bildirilecek olan tarih, saat ve yerde bu birime ait KZÖ Seçim Komisyonu tarafından mülakata alınacaktır. Mülakat duyuruları ilgili birimlerin web sayfasında veya öğrenci işleri ilan panolarında yapılabileceği gibi öğrencilerin başvuru sırasında bildirdikleri telefon numaraları veya mail adreslerine bilgilendirme mesajı atılarak da yapılabilir. Öğrenciler tarafından ilgili yerler takip edilmelidir. Öğrencilerimizin ilgili birimin mülakatına giderken, sistem başvurusu esnasında belirttikleri bilgilerin doğruluğunu ispatlayabilecekleri belgeleri (anne baba maaş belgeleri, nüfus kayıt örneği, transkript vb.) yanlarında götürmeleri gerekmektedir.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı kapsamında çalışmaya hak kazanan öğrencilerin isimleri 09.10.2019 tarihinde http://sks.istanbul.edu.tr/tr/_ ve http://www.istanbul.edu.tr/tr/_ adreslerinde ilan edilecektir.

   Başvuru Yapamayacak Olanlar

  • Ara sınıf öğrencileri için Genel Not Ortalaması 2.00’ın altında olan
  • Normal eğitim-öğretim süresini aşan
  • Daha önceden süreç içerisinde 4 yıllık öğrenim süresi olan bölüm öğrencileri için 4 yarıyıl (2 yıl), 5 yıllıklar için 5 yarıyıl, 6 yıllıklar için ise 6 yarıyıl (3 yıl) çalışma hakkını dolduran
  • Disiplin cezası almış olan
  • Kayıt donduran veya yabancı uyruklu olan
  • Yetim maaşı ve nafaka hariç, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olan
  • Daha önce sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmiş olan, öğrenciler KZÖ Programına başvuramazlar.

KZÖ Talep Listesi için tıklayınız.

AKSİS Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi için tıklayınız.Galeri