KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ (KZÖ) PROGRAMI BAŞVURULARI

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ (KZÖ) PROGRAMI BAŞVURULARI

2017-2018 eğitim-öğretim yılında Üniversitemizin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü, daire başkanlıkları, merkez ve müdürlüklerinde çalışacak kısmi zamanlı öğrenci (KZÖ) başvuruları 18.09.2017 tarihinde başlayacaktır.

Öğrenciler başvurularını  http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden yayın yapan İstanbul Üniversitesi Akademik Kayıt Sistemi (AKSİS) içerisindeki “Başvuru Diğer” Modülü üzerinden mevcut kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak şahsen yapacaklardır. Başvurunun programa eklenen “Başvuru Klavuzu” incelenerek yapılması büyük önem arz etmektedir.

Başvuru ekranın solunda bulunan  KZÖ Başvuru Formu” tıklanarak eksiksiz olarak doldurulmalı, kaydedilmeli ve sonra ana ekrana dönüp, İlan Karesi üzerindeki “Başvur” butonuna tıklanmalıdır. Aşamalardan birinin eksikliği başvuruyu geçersiz kılacak olup, süreç tamamlandıktan sonra telafisi mümkün olamayacaktır.

KZÖ çalışma yönergesinin 9. Maddesinde belirtildiği üzere, çalışma süresini dolduran öğrenciler başvuru yapamayacaktır. Çalışma süreleri 4 yıllık programlar için 4 yarıyıl, 5 yıllık programlar için 5 yarıyıl, 6 yıllık programlar için 6 yarıyıldır. Öğrencilerimizin bu hususta hassas davranmaları önemle rica olunur.

Aşağıda kısmi zamanlı çalışma imkânı sağlayan birimlere ait yapılacak işin adı, niteliği ve öğrencilerde aranan şartları içeren ‘’KZÖ Talep Listesi’’ verilmiştir. Öğrenciler yalnız tek bir birim için başvuru yapabilecek olup, sistem başvurusu sırasında çalışmak istenilen birimin yanlış seçilmesinin telafisi olamayacağından, öğrencilerimizin KZÖ Talep Listesini dikkatle incelemeleri gerekmektedir. (Tıp Fakültelerimiz ve Tıp Fakültelerimiz ile aynı yerleşkelerdeki Hemşirelik Hizmetleri Müdürlükleri farklı kontenjanlara sahiptirler.)

 Öğrencilerimizin çalışmak istedikleri üst birim haricinde ilanda belirtilmiş bir alt birim var ise bunu da sunulacak ilgili kısma yazmaları gerekmektedir. (Örn: Edebiyat Fakültesi-Edebiyat Fakültesi Genel Kitaplığı, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü vb.)

Öğrenciler başvuru yaptıkları Birim tarafından bildirilecek olan tarih saat ve yerde bu birime ait KZÖ Seçim Komisyonu tarafından mülakata alınacaktır. Mülakat duyuruları ilgili birimlerin web sayfasında veya öğrenci işleri ilan panolarında yapılabilir. Öğrenciler tarafından ilgili yerler de takip edilmelidir. Öğrencilerimizin ilgili birimin mülakatına giderken, sistem başvurusu esnasında belirttikleri bilgilerin doğruluğunu ispatlayabilecekleri belgeleri (anne baba maaş belgeleri, nüfus kayıt örneği, transkript vb.) yanlarında götürmeleri gerekebilir. Çalışmak istedikleri birimin KZÖ Komisyonu tarafından mülakat puanı verilerek sistem tarafından seçilecek öğrencilerin isimleri, Ekim ayının ilk haftası  http://sks.istanbul.edu.tr/ ve http://www.istanbul.edu.tr/?cat=13 adreslerinde ilan edilecek olup, çalışmaya hak kazanan öğrencilerin iş başlangıcı evrak teslimi tamamlandıktan sonra 15 Ekim 2017 tarihi itibariyle gerçekleşecektir.

KZÖ Çalışma Programına başvuran öğrencilerin girdikleri bilgilerin, asılsız çıkması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca;

Başvuru Yapamayacak Olanlar

  • Ara sınıf öğrencileri için Genel Not Ortalaması 2.00’ın altında olan
  • Normal eğitim-öğretim süresini aşan
  • Daha önceden süreç içerisinde 4 yıllık öğrenim süresi olan bölüm öğrencileri için 4 yarıyıl (2 yıl), 5 yıllıklar için 5 yarıyıl, 6 yıllıklar için ise 6 yarıyıl (3 yıl) çalışma hakkını dolduran
  • Disiplin cezası almış olan
  • Kayıt donduran veya yabancı uyruklu olan
  • Yetim maaşı ve nafaka hariç, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olan
  • Daha önce sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmiş olan, öğrenciler KZÖ Programına başvuramazlar.

KZÖ Talep Listesi için tıklayınız.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi için tıklayınız.

Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.