Kısmi Zamanlı Öğrenci (KZÖ) Çalıştırma Programı Başvuruları Başlıyor

Kısmi Zamanlı Öğrenci (KZÖ) Çalıştırma Programı Başvuruları

2022-2023 eğitim-öğretim yılında Üniversitemizin birimlerinde çalışacak KZÖ başvuruları 14.09.2022 tarihinde başlayacaktır.

Öğrenciler başvurularını 20.09.2022-16.00’a kadar  http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden yayın yapan İstanbul Üniversitesi Akademik Kayıt Sistemi (AKSİS) içerisindeki “Başvuru” Modülü üzerinden mevcut kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak şahsen yapacaklardır. Başvuru sırasında verilen bilgiler devlet kurumları üzerinden teyit edileceği gibi, mülakat sırasında da bilgilere dair belgeler üzerinden kontrol edilecektir. KZÖ Çalışma Programına başvuran öğrencilerin girdikleri bilgilerin, asılsız çıkması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Aşağıda kısmi zamanlı çalışma imkânı sağlayan birimlere ait yapılacak işin adı, niteliği ve öğrencilerde aranan şartları içeren ‘’KZÖ Talep Listesi’’ verilmiştir. Öğrenciler yalnız tek bir birim için başvuru yapabilecek olup, sistem başvurusu sırasında çalışmak istenilen birim doğru bir şekilde tercih edilmelidir. Birimin aradığı nitelikleri sağlamadığı halde Birimi tercih eden öğrenciler mülakata alınmayabileceklerinden Talep Listesi dikkatle incelenmelidir.

 Öğrencilerimizin çalışmak istedikleri üst birim haricinde ilanda belirtilmiş bir alt birim var ise bunu da sunulacak ilgili kısma yazmaları gerekmektedir. (Örn: Edebiyat Fakültesi-Tarih Bölümü vb.)

Öğrenciler başvuru aşamasının tamamlanmasını takiben başvuru yaptıkları Birim tarafından bildirilecek olan tarih, saat ve yerde bu birime ait KZÖ Seçim Komisyonu tarafından mülakata alınacaktır. Mülakat duyuruları ilgili birimlerin web sayfasında veya öğrenci işleri ilan panolarında yapılabileceği gibi öğrencilerin başvuru sırasında bildirdikleri telefon numaraları veya mail adreslerine bilgilendirme mesajı atılarak da yapılabilir. Öğrenciler tarafından ilgili yerler takip edilmelidir. Öğrencilerimizin ilgili birimin mülakatına giderken, sistem başvurusu esnasında belirttikleri bilgilerin doğruluğunu ispatlayabilecekleri belgeleri (anne baba maaş belgeleri, nüfus kayıt örneği, transkript vb.) yanlarında götürmeleri gerekmektedir.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı kapsamında çalışmaya hak kazanan öğrencilerin isimleri  http://sks.istanbul.edu.tr/tr/_ web adresinde ilan edilecektir.

   Başvuru Yapamayacak Olanlar

  • Ara sınıf öğrencileri için Genel Not Ortalaması 2.00’ın altında olan
  • Normal eğitim-öğretim süresini aşan
  • Daha önceden süreç içerisinde 4 yıllık öğrenim süresi olan bölüm öğrencileri için 4 yarıyıl (2 yıl), 5 yıllıklar için 5 yarıyıl, 6 yıllıklar için ise 6 yarıyıl (3 yıl) çalışma hakkını dolduran
  • Disiplin cezası almış olan
  • Kayıt donduran veya yabancı uyruklu olan
  • Yetim maaşı ve nafaka hariç, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olan
  • Daha önce sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmiş olan, öğrenciler KZÖ Programına başvuramazlar.

KZÖ Talep Listesi için Tıklayınız.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi için Tıklayınız.


Galeri