KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ OLARAK ÇALIŞMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER

2018-2019 Eğitim-Öğretim dönemi içerisinde “Kısmi Zamanlı Öğrenci (KZÖ)” olarak çalışmak isteyen öğrencilerimizin başvuruları, başvuru yaptıkları birimlerin Kısmi Zamanlı Öğrenci Seçim Komisyonlarınca değerlendirilmiş olup, KZÖ olarak çalışmaya hak kazanan öğrencilerin isimleri ekte liste halinde sunulmuştur.

Öğrencilerimizin, kesin kayıtlarının gerçekleştirilebilmesi için aşağıda belirtilen belge ve formlarla 08.10.2018 ile 11.10.2018 tarihleri arasında Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi Merkez Ofis’e (Beyazıt) bizzat gelmeleri gerekmektedir. Evrak teslimi için son tarih 11.10.2018 Perşembe günü saat: 16.00’dır. Süreyi kaçıran öğrencilerimizin işe girişleri Kasım ayının ilk on günü yapılabilecektir.

Başvuru formlarının yenilenmiş olması sebebiyle, geçtiğimiz yıllarda kullanılan formlarla başvuruda bulunan öğrencilerimizin formları geçersiz sayılacağından, ekte sunduğumuz formlar üzerinden işlem yapılması zaruridir.

Öğrencilerimizin, formları ilan üzerinden indirerek edinmeleri ve formları doldurmuş olarak evrak teslimine gelmeleri gerekmektedir. Formların birimde doldurulması aşırı yoğunluğa sebep olacağından, çalışmayı elverişsiz kılacaktır. Öğrencilerimizin bu konuda hassas davranmaları beklenmektedir.

Formlar doldurulurken, öğrencilerin çalışmaya hak kazandıkları birimi doğru ve ayrıntılı yazmaları önemlidir. Çalışacakları Birim, mülakata alındıkları birimdir, öğrenim gördükleri fakülte adı değildir. Formlarda bulunan tarih kısımları kesinlikle boş bırakılmalıdır.

Yedek listede adları geçen öğrencilerimiz evrak tesliminde bulunmayacaklardır.


KZÖ Olarak Çalışmaya Hak Kazanan Öğrenci Listesi için TIKLAYINIZ


Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Çalışmaya Hak Kazanan Öğrencilerden İstenecek Belgeler


  • Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi içinTIKLAYINIZ.


  1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  2. Yeni Tarihli Öğrenci Belgesi(Disiplin cezası almadığına dair not düşülmüş olacak.)  
  3. Bir adet Fotoğraf
  4. Halk Bankası Beyazıt Şubesine ait banka hesabının IBAN numarasını gösteren dökümü
  5. Provizyon Sorgulama Belgesi    ,
   (Fatih SGK’dan veya e-devlet üzerinden alınabilir. SGK’dan evrakın temini sırasında “provizyon sorgulama” diye belirtilmesi yeterlidir. E-devlet üzerinden alabilmek için ise sitenin arama butonuna “provizyon” yazılması halinde ilgili belge temin edilebilir.)