' Karalerle İstanbul Üniversitesi ' Fotoğraf Yarışması

İstanbul Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı/ İstanbul Üniversitesi Fotoğraf Kulübü

Karelerle İstanbul Üniversitesi Fotoğraf Yarışması Şartnamesi;

1) Yarışmanın Adı: “Karelerde İstanbul Üniversitesi’dir.

2) Yarışmanın Organizasyonu:

İstanbul Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenmektedir ve yürütücülüğü de İstanbul Üniversitesi Fotoğraf Kulübü tarafından gerçekleştirilecektir.

3) Konu ve Amaç:

a) İstanbul Üniversitesi Kampüs Hayatı ve İstanbul Üniversitesi Tarihi ve Modern Yerleşkelerine dair izleri fotoğraflaştırmak.

b) Yarışma ile, eğitimin ve İstanbul Üniversitesi’nin bireysel ve toplumsal önemini anlatacak hikâyeleri fotoğraf sanatının etkileyici gücüyle ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.

4) Kategori ve Bölümler:

Karelerle İstanbul Üniversitesi Fotoğraf Yarışması; sayısal (Dijital) kategoride ve renkli veya siyah-beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli veya siyah-beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

5) Genel Katılım Koşulları:

a) Yarışmaya katılım ücretsizdir.

b) Yarışma; amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı herkese açıktır.

c) Jüri ve Düzenleme Kurulu üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.

ç) İstanbul Üniversitesi öğrencisi olma zorunluluğu taşımaktadır.

d) Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 5(beş) adet sayısal renkli veya siyah-Beyaz eserle katılabilir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon ve sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir.

e) Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

g) Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.

h) Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

ı) Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

i) Katılımcı yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

j) Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

k) Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Kural ihlali durumunda katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır, ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

l) Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı ve İstanbul Üniversitesi Fotoğraf Kulübü, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

m) Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya son katılım tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek koşuluyla yetkilidir.

n) Yarışmacıların yüklediği fotoğraflar bulut sisteminde yedeklenir ve Fotoğraf Kulübü temsilcisi tarafından jüri toplantısına getirilir. Değerlendirme toplantısı bilgisayar sistemi tarafından kodlanmış fotoğraflar üzerinden katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmadan yapılır. Yarışma sonuçlandıktan sonra ödül, sergileme alan fotoğrafların eşleştirilmesi yapılarak ilan edilir.

o) Yarışma sonuçları Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve İstanbul Üniversitesi Fotoğraf Kulübü sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir.

p) Yarışma fotoğrafları yalnızca İstanbul Üniversitesi içerikli olmalıdır.

6) Telif (Kullanım) Hakları:

a) Dereceye girerek ödül alan ve otuz (30) adedi geçmemek üzere sergilenmeye değer görülen fotoğraflar İstanbul Üniversitesi’nin arşivlerinde kalacaktır. Yarışmacılar, söz konusu fotoğraflar için bu şartnamede belirtilen ödül ve sergileme bedeli mukabili bahse konu fotoğraflarından doğan telif haklarını İstanbul Üniversitesi’ne devretmeyi kabul ve taahhüt ederler. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan İstanbul Üniversitesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismi belirtilmek şartıyla kullanılabilir (Fotoğraflarla kolaj vb. grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır) kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilir. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

b) İstanbul Üniversitesi fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına, hiçbir koşul altında, izin vermez.

c) Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

d) Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

e) Şartnamede belirtilen ödüller İstanbul Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan bir ödül töreniyle kazananlara takdim edilecektir.

g) Ödül ve sergileme alan fotoğrafların hiçbir şekilde müdahale edilmemiş orijinal dia pozitif, negatif ya da dijital dosyaları incelenmek üzere istendiğinde yarışma kuruluna gönderilebilecek şekilde hazır olmalıdır.

k)  Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

7) Eserlerin İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi

a) Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi kargo, elden teslim vb. kabul edilmeyecektir.

b) Yarışma fotoğrafları İnstagram üzerinden ''iusksdb'' ve ''iufotografkulubu'' etiketleri ve ''karelerleistanbulüniversitesi'' tagı kullanılarak paylaşılacaktır.

c) Yarışma fotoğrafları ilgili mail adresine de gönderilmelidir. Ve ilgili mail ekine isim, soyisim, fakülte ce cep numarası yazılmalıdır.

d) İnstagram ve mail adreslerinin her ikisine de gönderilmemiş fotoğraflar yarışmaya katılım haklarını kaybederler.

9) Yarışma Takvimi:

Yarışmaya Son Katılım Tarihi : 10.05.2019, saat 23.00 (TSI)

Seçici Kurul Toplanma Tarihi :.......

Sonuç Bildirim Tarihi : 10..06.2019, saaat 23.00(tsi)

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi : Daha sonra duyurulacaktır.

12) Ödül-Sergilemeler:

Birincilik : Fujifilm X-T20+16-50MM

İkincilik: X-T100+16-50mm

Üçüncülük : X-E3+16-50MM

Mansiyon Ödülleri (2 Adet) K&F Concept Octopus Trıpod

Sks Özel Ödülü:64 gb hafıza kartı sergileme ödülleri (en fazla 25 adet) : Foto askı Kamera Askısı

13) Yarışma İletişim/Sekretarya:

Fatih Albayrak (Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı)

Ahmet Serdar Taşyürek (İstanbul Üniversitesi Fotoğraf Kulübü)

Telefon: 05383382471

E-posta: sks.fotoyarisma@istanbul.edu.trGaleri