DELOİTTE EĞİTİM VAKFI BURSU-Ek Kontenjan

DELOİTTE EĞİTİM VAKFI BURSU-Ek Kontenjan

Deloitte Eğitim Vakfı Üniversitemizin aşağıda belirtilen bölümlerinde öğrenim gören 2. sınıf Onur veya Yüksek Onur öğrencilerimize, kamu veya özel herhangi bir kurumdan burs almamak kaydıyla maddi destek sağlamak istemektedir. Burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Burs Başvuru Formu ve gerekli belgeler ile birlikte en geç 24 Aralık Salı günü 16.00’a kadar Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi Merkez Ofis’e müracaat edebilirler.

İlgili Bölümler

 • Astronomi ve Uzay Bilimleri
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • Devlet Konservatuvarı (Müzik, Sahne Sanatları, Müzikoloji)
 • Ekonometri
 • Fizik
 • Matematik
 • Mimarlık
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik,
 • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 • Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
 • Tıp

Gerekli Belgeler

 1. Başvuru Formu için tıklayınız.
 2. Vesikalık fotoğraf (1 Adet)
 3. Nüfus Kimlik Fotokopisi
 4. Transkript
 5. Aile gelir durumunu gösterir onaylı belgeler: Anne ve Babanın Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir belge, geliri olmayan anne veya baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne veya baba adına kayıt olmadığına dair (çalışmadığına dair) belgenin alınması komisyon tarafından değerlendirme yapılabilmesi için gerekmektedir.Galeri