BORUSAN KOCABIYIK Vakfı Bursu

BORUSAN KOCABIYIK VAKFI BURSU

Borusan Kocabıyık Vakfı başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan, Mühendislik, İktisat ve İşletme Fakültelerinde öğrenim gören ve görmeye hak kazanan Üniversitemiz öğrencilerine burs desteği sağlamak istemektedir. Burs imkânı T.C. uyruklu öğrencilerimiz için mümkün olup, ara sınıfta okuyan öğrencilerimizin genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 olması gerekmektedir. Başka bir özel veya devlet kurumundan burs almayıp Borusan Kocabıyık Vakfı bursuna başvurmak isteyen öğrencilerimizin ekte sunulan başvuru formunu doldurarak istenen belgeler ile birlikte en geç 12 Ekim Perşembe günü saat 16.00’a kadar Merkez Rehberlik Ofisi’ne (Beyazıt) gelmeleri gerekmektedir.

Burs ile ilgili detaylı bilgi için http://www.bkv.org.tr/burslar/basvuru-bilgileri.aspx adresi ziyaret edilebilir.

Başvuru Formu için tıklayınız.

İstenen Belgeler

  1. Öğrenci Belgesi
  2. Aile gelirini gösteren belgeler
  3. Vukuatlı nüfus kayıt örneği
  4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  5. Sabıka Kaydı
  6. Ara sınıflar için transkript belgesi