Bilgi Edinme Başvurusu


bilgi edinmeee
  

Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak, kişilerin bilgi edinme haklarını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 4982 sayılı

`Bilgi Edinme Hakkı Kanunu`

24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanmış ve 24 Nisan 2004 tarihinden itibaren de yürürlüğe girmiştir. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu`nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usulleri düzenleyen yönetmelik ise 27.04.2004 tarihli Resmi Gazete`de yayınlanmıştır.


Başvuru için;

Bilgi Edinme Gerçek Kişi 

Bilgi Edinme Tüzel Kişi


Bu konudaki şahsi başvurularınız için İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire  Beyazıt – Eminönü – İSTANBUL adresine müracaat edebilirsiniz.

 

Başvuru Formunu E-Posta yoluyla iletmek için : sks@istanbul.edu.tr adresini kullanabilirsiniz.

 

İstanbul Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Tel:0 212 440 00 00 – 10039
Faks: 0 212 440 00 36
E-Posta: bilgiedinme@istanbul.edu.tr