Bilgi Edinme Başvuru

bilgi edinmeee

Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak, kişilerin bilgi edinme haklarını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 4982 sayılı `Bilgi Edinme Hakkı Kanunu` 24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanmış ve 24 Nisan 2004 tarihinden itibaren de yürürlüğe girmiştir. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu`nun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usulleri düzenleyen yönetmelik ise 27.04.2004 tarihli Resmi Gazete`de yayınlanmıştır.

 

Bilgi Edinme Kanunu

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında    

Yönetmelik

Maliye Bakanlığı Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği

Bilgi Edinme Başvurusu Gerçek Kişi

Bilgi Edinme Başvurusu Tüzel Kişi

Bu konudaki şahsi başvurularınız için İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Daire  Beyazıt – Eminönü – İSTANBUL adresine müracaat edebilirsiniz.

 

Başvuru Formunu E-Posta yoluyla iletmek için : sks@istanbul.edu.tr adresini kullanabilirsiniz.

 

İstanbul Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Tel:0 212 440 00 00 – 10039
Faks: 0 212 440 00 36
E-Posta: bilgiedinme@istanbul.edu.tr