Özürlü Öğrenciler Birimi Görevleri 

1.         Özürlü öğrencilerin karşılaşabileceği engellerin tespiti, özürlü öğrencilerle ilgili stratejik kararlar almak ve belirlenen stratejilerin uygulanmasını denetlemek

2.         Öğrencilerin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamlarını engellemeyecek öğretim programları düzenlemek ve özürlülere yönelik araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması

3.         Özürlü öğrenciler için sınav koşullarını düzenlemek

4.         Maddi güçlüğü bulunan özürlü öğrencilere ücretsiz yardımcı araç, gereç temin etmek

5.         İstihdam olanakları ve mesleklere ilişkin konularda danışmanlık ve kılavuz hazırlanması

6.         Öğrenci Seçme Sınavları öncesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına sunulmak üzere özürlü öğrencilerin öğrenim görebileceği yükseköğretim programları hakkında rapor hazırlanmak

7.         Seminerler, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek

8.         Birimin çalışma programını hazırlamak, yürütmek; yıllık bütçe tasarısı ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp bağlı bulunduğu rektör yardımcısına sunmak

Akademik Danışmanlar: Her fakülte ve yüksek okulda belirlenmiş olan akademik danışmanlar özel ihtiyacı olan öğrencilerle ilgili uygulamaları yaparlar,  öğrencilere ulaşarak, akademik ve sosyal problemlerin çözümü için girişimlerde bulunurlar

 

BAŞVURU

Değerli Öğrencimiz,

İstanbul Üniversitesi Özürlü Öğrenciler Birimi eğitim sırasında karşılaşabileceğiniz sorunlarda sizlere destek vermek amacıyla kurulmuştur.

Birimden kimler destek alabilir?

Birimimize aşağıdaki engel gruplarındaki tüm bireyler başvurabilir:

  • Hareket bozuklukları
  • Görme bozuklukları
  • Konuşma bozuklukları
  • İşitme bozuklukları
  • Öğrenme bozuklukları
  • Psikolojik bozukluklar
  • İç organ hastalıklarına bağlı bozukluklar (şeker hastalığı, astım, karaciğer, böbrek rahatsızlıkları, vb)

Birimden alabileceğiniz destekler nelerdir?

Akademik yönden desteklenebileceğiniz alanlar:

1.      Kayıt önceliği ve kayıtlarda yardım

2.      Eğitim programı başlangıcında yardımcı asistan öğrenci ile uyum desteği verilmesi (dersliklerin yeri, mimari engeller, yemekhaneler, sosyal yaşam konularında)

3.      Ders notlarının temini ile ilgili düzenlemeler

a.       Ses kayıt cihazı temini

b.      Farklı baskı alternatifleri ( olanaklarla sınırlı olmakla birlikte, büyütülmüş baskı, Braille baskı, sesli kitap veya ders notu)

c.       Asistan öğrenci desteği (not tutma, not okuma)

4.      Laboratuar uygulamalarından yardımcı asistan desteği

5.      Sınıfta ön sıraya  oturma önceliği

6.      Ödevlerle ilgili düzenlemeler

a.       Ödev sunumu konusunda öğrenci tercihine imkan tanıma

b.      Ödev hazırlama süresinin makul ölçüde uzatılması

7.      Sınavlarla ilgili düzenlemeler

a.       Sınav süresinin işlev bozukluğu tipi ve derecesine bağlı olarak %50-100 olarak uzun tutulması

b.      Sınava gözetmen atanması (okuyucu veya yazıcı), atanacak gözetmenin nitelikli olması koşulu aranır

c.       Sınav diğer öğrencilerden ayrı bir mekanda yapılacaksa, mekanın sessiz ve uygun koşullarda olması esastır

d.      Sınavla ilgili yapılacak düzenlemeler için, öğrenci sınava girmeden 5 gün önce akademik danışmanına başvurur. Akademik danışman sınav ile ilgili düzenlemeleri, Özürlü Öğrenciler Birimi sorumlusundan destek alarak uygular.

8.      Eğitim müfredatını bozmayacak şekilde ders programlarının uyarlanması

9.      Hastalanma, tıbbi tedavi veya iyileşme dönemlerinde yoklamalarda sınırlı kabul

10.  Özel düzenlemeler gerektiren durumlar için belirlenecek öğrenciye özel önlemler

Sosyal yaşam yönünden destek alanları:

1.      Özel burs olanakları sağlanması

2.      Öğrenciler için uygun yurt bulunması ve yurtlarda uygun koşullarda barınma sağlanması için destek verilmesi

3.      Bina girişlerinin mimari engellerden arındırılması (rampa veya lift yapılması)

4.      Özürlü tuvaleti yapılması ve/veya mevcut tuvaletlerin yeniden düzenlenmesi

5.      Mevcut asansörlerin kullanılabilir hale getirilmesi

6.      Yemekhane ve kantin gibi ortak sosyal mekanların mimari engellerden arındırılması

7.      Öğrencilere spor olanakları kazandırılması

8.      Maddi olanakları kısıtlı olan öğrencilerin yazın Enez kampından ücretsiz olarak yararlanmalarının sağlanması

 

Birim desteği alabilmeniz için neler gerekli?

Sağlık Raporu- engellilik durumunuzu gösteren sağlık raporunuz yoksa yine birim temsilciliklerimize başvurarak size rapor çıkartılması için destek alabilirsiniz

08/06/2012
4707 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00