İstanbul Üniversitesi
http://sks.istanbul.edu.tr/?p=7514
Export date: Mon May 29 20:53:45 2017 / +0000 GMT

Rehberlik Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi


Birimin görevi, İstanbul Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerin karşılaşacakları sorunlara çözüm üretmek, aralarındaki dayanışma ve işbirliğini güçlendirmek, gerektiğinde özel ve gönüllü kuruluşlardan destek sağlamak, alt destek birimleri arasındaki koordinasyonu yürütmek, Rektörlüğe bağlı diğer kurumlar ile birlikte koordineli çalışarak öğrencilere yönelik çözümler ve hizmetler oluşturmaktır. Her türlü sağlanmış destek ve bu desteklerden yararlanan öğrenci bilgilerinin tek merkezde kaydedilmesini ve takiplerini sağlamaktır.

Rehberlik danışmanlık ve sosyal destek hizmetlerimiz her eğitim öğretim yılı başında yapılan kayıt şenlikleri ile başlayıp tüm eğitim dönemi süresince devam etmektedir.

Öncelikle öğrencilerimize rehberlik ve danışmanlık görevini yürüten birimimiz, öğrencilerimizin kayıtları sırasında İ.Ü. bursları için aday öğrencilerin seçilmesi görevini de yerine getirmektedir. Birimimiz ayrıca her eğitim öğretim yılı başında yarı zamanlı öğrenci çalıştırma programında da görev yapmaktadır. Bu bursların dışında resmi ve özel kuruluşlar ile kişilerin sağladığı burslar için öğrenci seçimini gerçekleştirmektedir.

Birimimizin temel görevlerinden biri de çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından burs ile desteklenen öğrencilerin başarı durumları ile hal ve davranışlarını takip ederek eğitimlerini çağdaş bir şekilde ve güven içerisinde sürdürmelerini sağlamaktır. Bunların yanında birimimiz tarafından, öncelikle ihtiyaç sırasına göre burs desteği sağladığımız öğrencilerimize, muhtelif özel kuruluşların ve kişilerin bağışlamış olduğu giysilerin dağıtımı da yapılmaktadır.

Rehberlik, Danışmanlık ve Sosyal Destek Birimi; öğrencilerimize çeşitli konularda rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermeyi, eğitim alanındaki parasal konuların çözümünde öğrencilere yardımcı olmayı, öğrencilerin İstanbul içindeki çeşitli sosyal etkinliklere ücretsiz katılımını sağlamayı hedeflemekte ve bu yönde çalışmalar yapmaktadır.

Bu amaçla yapılan çalışmalardan bazıları aşağıda sıralandığı gibidir;

* Burs veren kurum, kuruluş ve vakıflarla iletişime geçerek öğrencilerimize burs sağlamak,
* Yarı zamanlı olarak (günde en çok 4 saat) fakültemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde (laboratuvar, kütüphane, bahçe gibi) öğrencilerin çalıştırılmasını organize etmek,
* Öğrencilerin boş zamanlarında fakülte dışında çalışabilecekleri yarı zamanlı ya da geçici işler bulmak
* Özürlü öğrencilerimize; eğitim konularında 10 çalışan öğrencimiz hizmet vermektedir.

Ayrıca İstanbul dışından gelen öğrencilerin İstanbul'a alışma sürecinde karşılaştıkları sorunların çözümünde yardımcı olmak, ihtiyacı olan öğrencilere giysi ve kitap yardımı yapmak ve öğrencilerin çeşitli sosyal etkinliklere katılımlarını sağlamak Sosyal Destek Biriminin hizmetleri arasındadır.

Kültürel ve sanatsal etkinlikler kapsamında RDSDB anlaşma içerisinde olduğu kurum ve kuruluşların düzenlemiş oldukları etkinlikler anında öğrencilerimize duyurulmakta ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimizin bu etkinliklere katılımı sağlanmaktadır.

 Rehberlik Danışmanlık Sosyal Destek Birimi Tanıtıcı Broşür 1


Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi - Swot Analizi (PDF Dosyası) 2

Links:
  1. http://www.istanbul.edu.tr/rehberlik/burs/RDSD.pdf
  2. http://www.istanbul.edu.tr/rehberlik/rehberlik/swo t.pdf
Post date: 2012-04-13 11:54:58
Post date GMT: 2012-04-13 08:54:58

Post modified date: 2017-02-09 09:32:39
Post modified date GMT: 2017-02-09 06:32:39

Export date: Mon May 29 20:53:45 2017 / +0000 GMT
This page was exported from İstanbul Üniversitesi [ http://sks.istanbul.edu.tr ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com