Sağlık Hizmetleri

İstanbul Üniversitesi Sağlık Merkezleri; Merkez Kampusu, Avcılar Kampusu, Orman Fakültesi ve  Kadıköy (Konservatuvar) yerleşim birimlerinde kurulu dört merkezden oluşmaktadır. Sağlık Merkezleri, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermekte olup, Daire Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlıdır. Sağlık Merkezleri faaliyetleri, 03.02.1984 tarih ve 18301 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Mediko- Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği” doğrultusunda yürütülmektedir.

Üniversitemizin Sağlık Merkezlerinin temel amacı, öğrencilerimize, akademik ve idari bütün personelimize kapsamlı olarak, koruyucu sağlık hizmetleri dahil nitelikli “Temel Sağlık Hizmetleri” sunmaktır.

Öğrenci olarak Mediko Sosyal Birimlerinden Nasıl Faydalanabilirsiniz?

Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerden, 25 yaşını doldurmayan ve bakmakla yükümlü olunan kişi olarak Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık hizmetlerinden faydalandırılanlar, birinci ve ikinci öğretim ile açık ve uzaktan eğitim ayrımı yapmaksızın 1/1/2012 tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetlerinden faydalanırlar.

Yükseköğretim kurumlarında 2011-2012 Eğitim öğretim yılında öğrenim gören tam burslu yabancı uyruklu öğrencilerin tedavi giderleri üniversitemizce karşılanmaktadır. Üniversitemiz öğrencilerine diş poliklinik hizmeti verilmektedir.

Sağlık Merkezlerinin Görevleri

Sağlık merkezlerimiz üniversitelerimiz öğrencilerinin, emeklilerinin, çalışanlarının ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlıklarının korunması, geliştirilmesi ve gerektiğinde birinci basamak tedavi hizmetlerinin verilmesi, ikinci ve üçüncü basamak tedavi hizmetlerinin planlanması ve izlenmesi görevini yerine getirir. Bu tedavi hizmetleri ile ilgili olarak şunlar yapılmaktadır:

Hizmet verilen kesimin birinci basamak sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi için poliklinik hizmeti verilir. Bu hizmetleri verirken pratisyen ve uzman hekimlerin yanı sıra tıp fakültelerimizdeki hekim kadrosundan da yardım alınır.

Hizmet verilen kesimin diş sağlığı ve tedavisi için poliklinik hizmetleri verilir. İleri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne hasta sevk edilebilir.

Bu hizmetlerin en iyi şekilde verilebilmesi için imkanlar ölçüsünde laboratuar olanakları sağlanır.

10/04/2013
28788 defa okundu

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü
34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul
Tel: 0 (212) 440 00 00